آرشیو حدیث امام کاظم رنج نادیده نیکی را نمیفهمد

  • کسی که مزهی رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.من لم یجد للاساءه مضضا لم یکن عنده للاحسان موقع. [۱] .—————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] بحارالانوار، […] 0

    حدیث امام کاظم رنج نادیده نیکی را نمیفهمد

    کسی که مزهی رنج و سختی را نچشیده، نیکی و احسان در نزد او جایگاهی ندارد.من لم یجد للاساءه مضضا لم یکن عنده للاحسان موقع. [۱] .—————————————————————————————————————————————–پی نوشت ها:[۱] بحارالانوار، […]

    ادامه ...