آرشیو حدیث امام کاظم – یاد دادن حکمت

  • امام کاظم علیه السلام :لا تَمْنَحوا الجُهّالَ الحِکمَهَ فتَظْلِموها ، ولا تَمْنَعوها اهْلَها فتَظْلِموهُم .امام کاظم علیه السلام : حکمت را در اختیار نادانان مگذارید که در غیر این صورت […] 0

    حدیث امام کاظم – یاد دادن حکمت

    امام کاظم علیه السلام :لا تَمْنَحوا الجُهّالَ الحِکمَهَ فتَظْلِموها ، ولا تَمْنَعوها اهْلَها فتَظْلِموهُم .امام کاظم علیه السلام : حکمت را در اختیار نادانان مگذارید که در غیر این صورت […]

    ادامه ...