آرشیو صحیفه امام کاظم – دعا برای کسی که قصد سفر دارد