آرشیو موسی بن جعفرحوادث، وقایع، هجرت، غزوه ها

 • « ریطه » داستان خزانهای که پر از اندوه و مصائب و آکنده از سرهای پیر، جوان، و کودک علوی بود از این قرار است که، منصور بههمسر مهدی وصیت […] 0

  خزانه ی سرهای علویان

  « ریطه » داستان خزانهای که پر از اندوه و مصائب و آکنده از سرهای پیر، جوان، و کودک علوی بود از این قرار است که، منصور بههمسر مهدی وصیت […]

  ادامه ...

 • کوفه، با ترس و دلهره و نگرانی فراوانی، بیعت ابوالعباس سفاح را پذیرفت. زیرا که دولت اموی هنوز سرپا بود و بر اکثر نواحیبا لشگر انبوهی اردو زده بود، که […] 0

  امام در دوران سفاح

  کوفه، با ترس و دلهره و نگرانی فراوانی، بیعت ابوالعباس سفاح را پذیرفت. زیرا که دولت اموی هنوز سرپا بود و بر اکثر نواحیبا لشگر انبوهی اردو زده بود، که […]

  ادامه ...

 • امام علیه السلام رو به قبله ایستاد و شروع به ناله و زاری در درگاه خداوند نموده و التماس میکرد تا او را از شر این طاغوت خلاصالهی کم من […] 0

  نفرین امام کاظم علیه السلام بر هادی عباسی

  امام علیه السلام رو به قبله ایستاد و شروع به ناله و زاری در درگاه خداوند نموده و التماس میکرد تا او را از شر این طاغوت خلاصالهی کم من […]

  ادامه ...

 • مهدی در آغاز حکومتش، برخورد بدی با امام علیه السلام نداشت، و صدمهای به او نرساند، و تنها، در آزردن او، به مراقبت و تحتنظر شدید او بسنده کرد، اما […] 0

  مهدی عباسی و امام کاظم علیه السلام

  مهدی در آغاز حکومتش، برخورد بدی با امام علیه السلام نداشت، و صدمهای به او نرساند، و تنها، در آزردن او، به مراقبت و تحتنظر شدید او بسنده کرد، اما […]

  ادامه ...

 • کسی که نهضت را بر ضد حکومت عباسی سرپا کرد، حسین بن علی، بود. و پیش از آنکه از نهضت وی سخن بگوییم، دربارهینسب و ویژگیها و اوصاف وی صحبت […] 0

  حسین، انقلابی بزرگ

  کسی که نهضت را بر ضد حکومت عباسی سرپا کرد، حسین بن علی، بود. و پیش از آنکه از نهضت وی سخن بگوییم، دربارهینسب و ویژگیها و اوصاف وی صحبت […]

  ادامه ...

 • حکومتهای اموی سعی داشتند تا مسلمین را فقیر و گرسنه نگه دارند و هر راهی را که به گسترش فقر و حرمان مردم ختم میشد،پیمودند. از جمله وسایلی که امویها […] 0

  بنی امیه و در اختیار گرفتن ثروتها

  حکومتهای اموی سعی داشتند تا مسلمین را فقیر و گرسنه نگه دارند و هر راهی را که به گسترش فقر و حرمان مردم ختم میشد،پیمودند. از جمله وسایلی که امویها […]

  ادامه ...

 • موقعی که ابوالعباس سفاح عهدهدار مقام خلافت شد، نیروهای مسلح خود را، به سپهسالاری عبدالله بن علی، برای نبرد با بزرگامویان – مروان حمار – گسیل داشت. عبدالله حرکت کرد […] 0

  حادثه زاب

  موقعی که ابوالعباس سفاح عهدهدار مقام خلافت شد، نیروهای مسلح خود را، به سپهسالاری عبدالله بن علی، برای نبرد با بزرگامویان – مروان حمار – گسیل داشت. عبدالله حرکت کرد […]

  ادامه ...

 • موضع امام صادق علیه السلام، به کنارهگیری و آرامش و سکون و دست به هیچ کار سیاسی نزدن، مشخص بود، زیرا که آنحضرت میدانست که فعالیت سیاسی – در آن […] 0

  موضع امام صادق علیه السلام با علویان

  موضع امام صادق علیه السلام، به کنارهگیری و آرامش و سکون و دست به هیچ کار سیاسی نزدن، مشخص بود، زیرا که آنحضرت میدانست که فعالیت سیاسی – در آن […]

  ادامه ...

 • سرهای آزادمردان پاک را، به نزد طاغوت زمان هادی فرستادند و به همراه آن سرهای مقدس اسیرانی بودند که به طناب و زنجیربسته، و در دست و پایشان غل و […] 0

  ورود اسرا به دربار هادی

  سرهای آزادمردان پاک را، به نزد طاغوت زمان هادی فرستادند و به همراه آن سرهای مقدس اسیرانی بودند که به طناب و زنجیربسته، و در دست و پایشان غل و […]

  ادامه ...

 • منصور نسبت به اسلام کفر ورزید و پس از انکار تمام اصول و اهداف اسلام، تصمیم گرفت کعبه مقدسه را از جای خود بهدارالسلام منتقل سازد، همان طوری که اقدام […] 0

  منصور و توهین به کعبه

  منصور نسبت به اسلام کفر ورزید و پس از انکار تمام اصول و اهداف اسلام، تصمیم گرفت کعبه مقدسه را از جای خود بهدارالسلام منتقل سازد، همان طوری که اقدام […]

  ادامه ...