آرشیو هلاکت سگ هارون به وسیله خرما

  • راویان حدیث و تاریخ نویسان آورده اند:در آن زمانی که حضرت ابوالحسن، امام موسی کاظم صلوات الله علیه را از بصره به زندان بغداد منتقل کردند، حضرت به طور دائم […] 0

    هلاکت سگ هارون به وسیله خرما

    راویان حدیث و تاریخ نویسان آورده اند:در آن زمانی که حضرت ابوالحسن، امام موسی کاظم صلوات الله علیه را از بصره به زندان بغداد منتقل کردند، حضرت به طور دائم […]

    ادامه ...